Ciri-Ciri Pendekatan IDEALISME...  

Posted by admin multimedia in


Presiden Woodrow Wilson

Pendekatan idealisme merupakan satu usaha untuk menjadikan sesuatu pendekatan itu bersifat realiti. Pendekatan ini bermula semasa revolusi Perancis dan Amerika. Ianya mula berkembang mulai 1918 iaitu di era perang dunia pertama. Pendekatan ini lebih bersifat idealistik dan mengutamakan pandangan mereka dalam mencorakkan hubungan antarabangsa.

Pendekatan Idealisme mempunyai 3 ciri utama dalam menentukan disiplin dalam hubungan antarabangsa. 3 ciri itu ialah moralistik, normatif dan legalistik. Moralistik dalam idealisme memetingkan konsep kerjasama serta pemupukan nilai-nilai murni dalam negara. Normatif pula lebih kepada norma-norma dan kebiasaan adat dalam masyarakat. Manakala .legalistik memupukan dan mementingkan undang-undang dalam negara

Golongan idealisme percaya bahawa manusia dilahirkan baik dan kebaikan itu mestilah dikekalkan melalui pemupukan amalan yang baik dalam diri mereka. Oleh itu, perlunya persekitaran antarabangsa yang sempurna dan baik supaya manusia sentiasa terdedah dengan persekitaranyang baik. Maka keperluan kepada pendidikan juga penting bagi mewujudkan kesedaran kepada manusia bagaimana untuk mewujudkan persekitaran yang sempurna.

Selain itu juga, peraturan merupakan elemen penting dalam pendekatan ini. Peraturan yang terdiri daripada undang-undang antarabangsa sangat penting bagi menjamin persekitaran yang baik dengan mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Pendekatan Idealisme memetingkan kepentingan bersama dan negara - negara akan berusaha bersam-sama serta mengelakkan persaingan yang tidak sihat antara satu sama lain. Oleh itu, bagi mengelakkan persaingan antara negara, Presiden Woodrow Wilson, salah seorang golongan Idealisme telah menyarankan dalam cadangan ke-14 perjanjian Versail, supaya ditubuhkan sebuah organisasi antarabangsa bagi menggalakkan kerjasama antara negara-negara dan menjadi satu badan pemantau terhadap aktiviti negara supaya negara-negara tidak bertindak di luar batasan. Melalui cadangan inilah tertubuhnya "Liga Bangsa".

This entry was posted on Tuesday, January 12, 2010 at 9:23 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment